درباره کلینیک زیبایی میرابل
درباره کلینیک زیبایی میرابل

درباره ما

درباره مهتاتوس

گروه پزشکی مهتاتوس با همکاری بهترین پزشکان متخصص، جراحان باتجربه و مشاورین با پشتوانه ۷ سال فعالیت موفق در این حوزه در شهر تهران شروع به کار کرده است.
با توجه به لزوم احساس امنیت و آرامش بانوان ایرانی در محیط های پزشکی، این مجموعه رسالت خود را در راستای ارائه بهترین خدمات تخصصی در بستری حرفه ای تعریف کرده است.
اعتماد و آرامش شما سرمایه ماست.
دندانپزشکان
دندانپزشکان ما و پرستاران

آشنایی با دندانپزشکان

ما دوست داریم برای کمک به بیماران با دندانپزشکان خود بهتر کار کنیم. دکتر مارک بورن کمک خواهد کرد تا از سوالات درست بپرسید.

داوود جابری

دندانپزشک

هوتن عبداللهی

دندانپزشک

ساناز شایانی

دندانپزشک

سینا شاکری

دندانپزشک، موسس